Księgi wieczyste, Pieszyce, os. Górskie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, os. Górskie 5 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, os. Górskie 9 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, os. Górskie 14 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, os. Górskie 17 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, os. Górskie 18 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1
Pieszyce, os. Górskie 23 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1
Pieszyce, os. Górskie 25 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, os. Górskie 26 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, os. Górskie 33 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, os. Górskie 40 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, os. Górskie 41 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, os. Górskie 46 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, os. Górskie 48 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, os. Górskie 51 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, os. Górskie 53 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, os. Górskie 54 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, os. Górskie 55 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, os. Górskie 57 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, os. Górskie 60 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, os. Górskie 61 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, os. Górskie 62 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, os. Górskie 78 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.