Księgi wieczyste, Pieszyce, ul. Henryka Brodatego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 1 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 2 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 3 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 4 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 5 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 6 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 9 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1
Pieszyce, ul. Henryka Brodatego 10 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.