Księgi wieczyste, Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 1 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 2 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 3 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 4 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 5 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 6 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 7 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 8 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 9 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 10 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 11 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, ul. Kazimierza Wielkiego 12 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.