Księgi wieczyste, Pieszyce, ul. Kuźnicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, ul. Kuźnicka 2 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, ul. Kuźnicka 7 2 lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, ul. Kuźnicka 9 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Kuźnicka 15 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.