Księgi wieczyste, Pieszyce, inne Lasocin

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, inne Lasocin 1 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, inne Lasocin 1B brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, inne Lasocin 3 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, inne Lasocin 4 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, inne Lasocin 5 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, inne Lasocin 5A brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, inne Lasocin 6A brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, inne Lasocin 7 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, inne Lasocin 9 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, inne Lasocin 10 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, inne Lasocin 16 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, inne Lasocin 17 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, inne Lasocin 18 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2
Pieszyce, inne Lasocin 18A brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, inne Lasocin 19 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, inne Lasocin 21 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, inne Lasocin 22 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.