Księgi wieczyste, Pieszyce, ul. Piastowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, ul. Piastowska 1 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, ul. Piastowska 2 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Piastowska 3 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, ul. Piastowska 4 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Piastowska 5 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Piastowska 6 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, ul. Piastowska 7 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Piastowska 8 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, ul. Piastowska 9 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, ul. Piastowska 10 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, ul. Piastowska 11 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1
Pieszyce, ul. Piastowska 12 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, ul. Piastowska 13 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, ul. Piastowska 14 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, ul. Piastowska 15 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Piastowska 16 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Piastowska 17 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, ul. Piastowska 18 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Piastowska 19 2 lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, ul. Piastowska 20 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Piastowska 21 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, ul. Piastowska 22 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Piastowska 22A brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9
Pieszyce, ul. Piastowska 23 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/8
Pieszyce, ul. Piastowska 24 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Piastowska 25 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1
Pieszyce, ul. Piastowska 27 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/4
Pieszyce, ul. Piastowska 28 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/0
Pieszyce, ul. Piastowska 29 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, ul. Piastowska 31 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Piastowska 33 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/3
Pieszyce, ul. Piastowska 35 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.