Księgi wieczyste, Pieszyce, inne Potoczek

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, inne Potoczek 1 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/5
Pieszyce, inne Potoczek 41 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.