Księgi wieczyste, Pieszyce, ul. Świerkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Pieszyce, ul. Świerkowa 2 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/7
Pieszyce, ul. Świerkowa 4 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/6
Pieszyce, ul. Świerkowa 5 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/1
Pieszyce, ul. Świerkowa 7 brak lokali SW1D/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.