Księgi wieczyste, Świebodzice, ul. Spacerowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świebodzice, ul. Spacerowa 1 brak lokali SW1S/xxxxxxxx/7
Świebodzice, ul. Spacerowa 1A brak lokali SW1S/xxxxxxxx/6
Świebodzice, ul. Spacerowa 3 brak lokali SW1S/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.