Księgi wieczyste, Walim, ul. Boczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Walim, ul. Boczna 1 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/6
Walim, ul. Boczna 1A brak lokali SW1W/xxxxxxxx/6
Walim, ul. Boczna 2 2 lokali SW1W/xxxxxxxx/6
Walim, ul. Boczna 4 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/0
Walim, ul. Boczna 5 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/8
Walim, ul. Boczna 6 6 lokali SW1W/xxxxxxxx/5
Walim, ul. Boczna 7 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/2
Walim, ul. Boczna 8 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/6
Walim, ul. Boczna 9 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/9
Walim, ul. Boczna 10 2 lokali SW1W/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.