Księgi wieczyste, Wrocław, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wrocław, ul. Dolna 12/20 brak lokali WR1K/xxxxxxxx/3
Wrocław, ul. Dolna 22 14 lokali WR1K/xxxxxxxx/2
Wrocław, ul. Dolna 22A 7 lokali WR1K/xxxxxxxx/2
Wrocław, ul. Dolna 35 brak lokali WR1K/xxxxxxxx/9
Wrocław, ul. Dolna 37 brak lokali WR1K/xxxxxxxx/1
Wrocław, ul. Dolna 39 brak lokali WR1K/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.