Księgi wieczyste, Niemcz, ul. Chełmońskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Niemcz, ul. Chełmońskiego 4 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/0
Niemcz, ul. Chełmońskiego 5A brak lokali BY1B/xxxxxxxx/8
Niemcz, ul. Chełmońskiego 6 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/1
Niemcz, ul. Chełmońskiego 9 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/9
Niemcz, ul. Chełmońskiego 17 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.