Księgi wieczyste, Niemcz, ul. Kossaka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Niemcz, ul. Kossaka 2 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/6
Niemcz, ul. Kossaka 4 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/1
Niemcz, ul. Kossaka 6 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/2
Niemcz, ul. Kossaka 13C 2 lokali BY1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.