Księgi wieczyste, Niemcz, ul. Marco Polo

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Niemcz, ul. Marco Polo 2 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/5
Niemcz, ul. Marco Polo 6 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/3
Niemcz, ul. Marco Polo 8 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/4
Niemcz, ul. Marco Polo 9 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/1
Niemcz, ul. Marco Polo 10 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/3
Niemcz, ul. Marco Polo 14 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/6
Niemcz, ul. Marco Polo 15 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.