Księgi wieczyste, Niemcz, ul. Mrossa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Niemcz, ul. Mrossa 4A 4 lokali BY1B/xxxxxxxx/6
Niemcz, ul. Mrossa 4B 10 lokali BY1B/xxxxxxxx/6
Niemcz, ul. Mrossa 4C 9 lokali BY1B/xxxxxxxx/6
Niemcz, ul. Mrossa 4D 7 lokali BY1B/xxxxxxxx/6
Niemcz, ul. Mrossa 6A 1 lokali BY1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.