Księgi wieczyste, Niemcz, ul. Strzelecka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Niemcz, ul. Strzelecka 3 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/2
Niemcz, ul. Strzelecka 11 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.