Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Gimnazjalna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Gimnazjalna 5 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Gimnazjalna 8 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Gimnazjalna 12 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/9
Strzelno, ul. Gimnazjalna 13 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/7
Strzelno, ul. Gimnazjalna 14 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Gimnazjalna 15 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Gimnazjalna 16 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Gimnazjalna 17 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Gimnazjalna 22 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Gimnazjalna 24 1 lokali BY1M/xxxxxxxx/9
Strzelno, ul. Gimnazjalna 26 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.