Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Klonowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Klonowa 1 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Klonowa 1A brak lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, ul. Klonowa 1C 9 lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Klonowa 3 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Klonowa 3B brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Klonowa 4 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, ul. Klonowa 5 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.