Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Kościelna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Kościelna 1 4 lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Kościelna 4 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, ul. Kościelna 5 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Kościelna 6 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/7
Strzelno, ul. Kościelna 8 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Kościelna 10 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Kościelna 12 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Kościelna 14 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.