Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Ogrodowa 2 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, ul. Ogrodowa 3 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Ogrodowa 6 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Ogrodowa 12 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/7
Strzelno, ul. Ogrodowa 14 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.