Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Rynek

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Rynek 2 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Rynek 3 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, ul. Rynek 4 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, ul. Rynek 5 2 lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Rynek 7 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Rynek 8 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Rynek 9 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Rynek 10 5 lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Rynek 11 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, ul. Rynek 12 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Rynek 13 6 lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Rynek 14 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, ul. Rynek 15 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, ul. Rynek 16 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Rynek 17 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/1
Strzelno, ul. Rynek 21 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Rynek 22 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, ul. Rynek 24 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/1
Strzelno, ul. Rynek 26 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.