Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Słoneczna 3 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Słoneczna 4 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.