Księgi wieczyste, Strzelno, pl. Wojciecha

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, pl. Wojciecha 1 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, pl. Wojciecha 2 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, pl. Wojciecha 3 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, pl. Wojciecha 3C brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, pl. Wojciecha 6 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, pl. Wojciecha 7 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.