Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Wyszyńskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 4A 4 lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 6 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/9
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 8 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 10 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/1
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 11 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 12 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 14 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 16 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 18 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 20 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/9
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 22 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 24 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 25 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 26 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 28 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/9
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 32 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 34 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 38 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/6
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 40 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 42 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 48 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Wyszyńskiego 52 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.