Księgi wieczyste, Szubin, pl. Wolności

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Szubin, pl. Wolności 2 brak lokali BY1U/xxxxxxxx/3
Szubin, pl. Wolności 3 5 lokali BY1U/xxxxxxxx/1
Szubin, pl. Wolności 3A 6 lokali BY1U/xxxxxxxx/1
Szubin, pl. Wolności 3B 2 lokali BY1U/xxxxxxxx/1
Szubin, pl. Wolności 4 brak lokali BY1U/xxxxxxxx/4
Szubin, pl. Wolności 5 brak lokali BY1U/xxxxxxxx/8
Szubin, pl. Wolności 6 brak lokali BY1U/xxxxxxxx/4


Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.