Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Kwiatowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Kwiatowa 3 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6
Radziejów, ul. Kwiatowa 5 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6
Radziejów, ul. Kwiatowa 6 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Kwiatowa 7 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Kwiatowa 8 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Kwiatowa 9 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/7
Radziejów, ul. Kwiatowa 10 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Kwiatowa 13 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Kwiatowa 15 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.