Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Mickiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Mickiewicza 1 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/4
Radziejów, ul. Mickiewicza 3 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/7
Radziejów, ul. Mickiewicza 4 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/9
Radziejów, ul. Mickiewicza 6 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6
Radziejów, ul. Mickiewicza 7 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Mickiewicza 8 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Mickiewicza 9 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/9
Radziejów, ul. Mickiewicza 10 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Mickiewicza 11 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6
Radziejów, ul. Mickiewicza 12 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/8
Radziejów, ul. Mickiewicza 14 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/1
Radziejów, ul. Mickiewicza 16 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.