Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Ogrodowa 1 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Ogrodowa 3 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/9
Radziejów, ul. Ogrodowa 7 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/5
Radziejów, ul. Ogrodowa 8 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Ogrodowa 10 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/1
Radziejów, ul. Ogrodowa 14 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/7
Radziejów, ul. Ogrodowa 16 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.