Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Słowackiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Słowackiego 1 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6
Radziejów, ul. Słowackiego 3 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Słowackiego 4 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/1
Radziejów, ul. Słowackiego 5 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/5
Radziejów, ul. Słowackiego 6 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.