Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Tuwima

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Tuwima 1 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6
Radziejów, ul. Tuwima 2 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/4
Radziejów, ul. Tuwima 3 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Tuwima 4 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/4
Radziejów, ul. Tuwima 5 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/9
Radziejów, ul. Tuwima 6 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/7
Radziejów, ul. Tuwima 7 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Tuwima 8 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/0
Radziejów, ul. Tuwima 9 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/5
Radziejów, ul. Tuwima 10 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.