Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Jesienna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Jesienna 2 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Jesienna 4 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Jesienna 6 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/0
Grębocin, ul. Jesienna 8 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/0
Grębocin, ul. Jesienna 9 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.