Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Karwowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Karwowskiego 1A brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4
Grębocin, ul. Karwowskiego 2 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/5
Grębocin, ul. Karwowskiego 4 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4
Grębocin, ul. Karwowskiego 5 2 lokali TO1T/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.