Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Kasztanowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Kasztanowa 4 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Kasztanowa 5 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/8
Grębocin, ul. Kasztanowa 13 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/8
Grębocin, ul. Kasztanowa 13A brak lokali TO1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.