Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Lampkowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Lampkowskiego 12 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Lampkowskiego 31 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Lampkowskiego 32 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/6
Grębocin, ul. Lampkowskiego 33 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/2
Grębocin, ul. Lampkowskiego 35 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/0
Grębocin, ul. Lampkowskiego 39 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/3
Grębocin, ul. Lampkowskiego 44 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4
Grębocin, ul. Lampkowskiego 45 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/1
Grębocin, ul. Lampkowskiego 46 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4
Grębocin, ul. Lampkowskiego 47 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.