Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Letnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Letnia 1 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/5
Grębocin, ul. Letnia 2 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/2
Grębocin, ul. Letnia 3 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/2
Grębocin, ul. Letnia 4 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/7
Grębocin, ul. Letnia 5 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Letnia 6 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/3
Grębocin, ul. Letnia 7 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.