Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Wiosenna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Wiosenna 2 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Wiosenna 4 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/6
Grębocin, ul. Wiosenna 6 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/6
Grębocin, ul. Wiosenna 8 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.