Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Zorzy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Zorzy 4 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/0
Grębocin, ul. Zorzy 5 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4
Grębocin, ul. Zorzy 6 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/1
Grębocin, ul. Zorzy 8A brak lokali TO1T/xxxxxxxx/0
Grębocin, ul. Zorzy 16 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.