Księgi wieczyste, Ustronie, ul. Ozorkowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustronie, ul. Ozorkowska 19 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Ustronie, ul. Ozorkowska 21 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/2
Ustronie, ul. Ozorkowska 25 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Ustronie, ul. Ozorkowska 33 2 lokali LD1G/xxxxxxxx/0
Ustronie, ul. Ozorkowska 35 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/9
Ustronie, ul. Ozorkowska 39 2 lokali LD1G/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.