Księgi wieczyste, Ustronie, ul. Wąska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ustronie, ul. Wąska 1 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/4
Ustronie, ul. Wąska 2 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Ustronie, ul. Wąska 4 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/4
Ustronie, ul. Wąska 6 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.