Księgi wieczyste, Terespol, ul. Armii Krajowej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Armii Krajowej 1-5 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/7
Terespol, ul. Armii Krajowej 6 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Armii Krajowej 11 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Armii Krajowej 17 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/1
Terespol, ul. Armii Krajowej 18 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/4
Terespol, ul. Armii Krajowej 32 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/0
Terespol, ul. Armii Krajowej 39 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/3
Terespol, ul. Armii Krajowej 44 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.