Księgi wieczyste, Terespol, ul. Asnyka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Asnyka 2 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Asnyka 8 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Asnyka 9 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/1
Terespol, ul. Asnyka 10 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.