Księgi wieczyste, Terespol, ul. Czartoryskich

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Czartoryskich 3 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/4
Terespol, ul. Czartoryskich 6 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/2
Terespol, ul. Czartoryskich 7 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/6
Terespol, ul. Czartoryskich 8 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Czartoryskich 10 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.