Księgi wieczyste, Terespol, ul. Okrężna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Okrężna 2 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/9
Terespol, ul. Okrężna 7 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Okrężna 9 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/7
Terespol, ul. Okrężna 10 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Okrężna 11 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/9
Terespol, ul. Okrężna 22 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.