Księgi wieczyste, Terespol, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Słoneczna 4 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/0
Terespol, ul. Słoneczna 19 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.