Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Armii Wojska Polskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Armii Wojska Polskiego 2 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Armii Wojska Polskiego 3 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Armii Wojska Polskiego 6 8 lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Armii Wojska Polskiego 7 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Armii Wojska Polskiego 8 5 lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Armii Wojska Polskiego 9 8 lokali LU1U/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.