Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 5 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 7 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 11 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 13 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 14 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 16 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 17 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 18 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 19 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 20 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 21 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 22 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 23 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 24 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 25 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 27 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 29 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 31 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 33 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 39 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 41 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 53 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Kolejowa 55 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.