Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Letnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Letnia 7 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Letnia 8 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Letnia 12 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.