Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 2 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 3 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 6 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 9 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 11 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 13 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 14 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 16 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 18 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 20 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Mickiewicza 22 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.