Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Na Skarpie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Na Skarpie 5 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Na Skarpie 7 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Na Skarpie 17 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Na Skarpie 22 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.