Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 4 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 6 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 16 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 18 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 20 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 25 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 26 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 32 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 33 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 35 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 37 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 39 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 41A brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 47 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Ośrednia 51 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.